Forskning och evidens

Forskning, evidens och FDA-godkännanden för de lasrar från Erchonia som vi använder.