PL-Touch Laser

Laserbehandlingar utan biverkningar mot smärta och inflammationer.

Effektiv laserbehandling mot smärta och inflammationer

PL-Touch är en lågenergilaser från Erchonia som sedan 2002 radat upp kliniska evidens samt FDA-godkännanden utifrån dubbelblindande placebostudier för sina medicinska lasrar. Flera ledande sjukhus har tagit till sig tekniken där Mayosjukhusen är ett.

 

PL-Touch använder vi för bland annat smärtlindring och vid inflammationer, men även i förebyggande syfte (s.k. prehab). Ett stort antal olika symtom och medicinska åkommor kan behandlas med dessa lågenergilasrar (”kalla lasrar”) som hjälper kroppens egna naturliga läkningsprocess att komma igång. Behandlingen är icke-invasiv, helt smärtfri och du känner ingenting av laserterapin. Behandlingen har inte heller några biverkningar.
Laserbehandlingar med Pl-Touch Laser på Haga Hälsocenter i Karlstad.

Smärtfri, icke-invasiv laserterapi utan biverkningar

Laserbehandlingar med Pl-Touch Laser på Haga Hälsocenter i Karlstad.
Exempel på vad som kan behandlas med våra lågenergilasrar:

• Akuta eller kroniska ryggsmärtor (länd- och bröstryggssmärta)
• Smärta i nacke och axlar, både akuta och kroniska
• Inflammationer
• Muskelsträckningar
• Sportskador och svullnader
• Artros
• Artrit
• Bursit (slemsäcksinflammation)
• Hälsporre (Plantarfasciit)
• Hälseneinflammation (Akillestendinos)
• Carpaltunnelsyndrom
• Nervsmärtor
• Diskbråck
• Ärrvävnad
• Problem och skador på leder, ligament och senor
• Sårläkning och postoperativ läkning
• Dermatologiska besvär som acne, rosacea eller eksem.

Fördelar med terapi med lågenergilasrar:

• FDA-godkända
• Icke-invasiva
• Mycket effektiva och lätta att applicera
• Inga biverkningar eller smärta

 

Biologiska effekter av kall laserterapi:

Snabb celltillväxt: laserljus accelererar cellulär reproduktion och tillväxt.
Snabbare sårläkning: laserljus stimulerar fibroblastutvecklingen och påskyndar kollagensyntes i skadad vävnad.
Ökad metabolisk aktivitet: högre utdata av specifika enzymer, större syre- och matpartikelbelastningar för blodkroppar och därmed större produktion av den grundläggande matkällan för celler, Adenosintri-fosfat (ATP).
Minskad fibervävnadsbildning: minskar bildandet av ärrvävnad efter vävnadsskador från skärsår, repor, brännskador eller efter operation.
Antiinflammatorisk verkan: minskar svullnad orsakad av blåmärken eller inflammation i lederna för att ge ökad ledrörlighet.
Ökad vaskulär aktivitet: inducerar tillfällig vasodilatation vilket ökar blodflödet till skadade områden.
Stimulerad nervfunktion: påskyndar processen för nervcellsanslutning för att återföra de domnade områdena till liv.
Antibakteriell, antiviral, antisvamp: har dokumenterats för att hjälpa kroppen att eliminera bakterier och andra infektioner.

 

Erchonias lasrar skapade historia genom att bli de första som fick FDA-godkännanden för behandling av kronisk smärta och ökande rörelseomfång, bevisat genom dubbelblinda IRB-studier. Till skillnad från högenergilasrar som använder värme och förstör vävnad, påverkar lågenergilasrar den cellulära energin i den underliggande vävnaden.

 

Förutom lasrarna PL Touch och EVRL, använder vi på Haga HälsoCenter även lasrarna Lunula och Zerona vid våra behandlingar, läs mer om dem på deras respektive sidor.

Laserterapi med våra lågenergilasrar från Erchonia - PL Touch samt EVRL.